Meidän
missio

Missiomme on auttaa ihmisiä ja yrityksiä osallistumaan helpolla ja merkityksellisellä tavalla ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen

Meille on tärkeää kantaa kortemme kekoon luonnon puolesta. Kun perehdyimme asiaan lisää, huomasimme puiden istuttamisen olevan yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Joulukuusiyrittäjinä se on meille sopivin ja luontevin keino osallistua, koska maa-alueiden hankinta ja istutusten organisointi ovat meille entuudestaan tuttua puuhaa.

Innostaa mahdollisimman moni mukaan

Me haluamme kutsua muut mukaan ilmastotalkoisiin: puita istuttamalla voimme auttaa luontoa konkreettisesti tyhjien lupausten sijaan.

Jokainen puun ostaja saa kunniakirjan ja saamamme näkyvyyden toivotaan lisäävän innostusta arjen ilmastotekoihin.

Meidän missionamme on, että puun istuttamisesta tulee mahdollisimman yleinen ilmiö – oli kyseessä sitten yksittäisen ihmisen tekemästä ympäristöteosta, tai yrityksen hiilijalanjäljen kompensoinnista.

Ilmastonmuutosta vastaan voi taistella

Meidän mielestämme ihan jokainen voi jo pienillä teoilla auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Hyvänä esimerkkinä voimme pohtia omia päivittäisiä valintojamme ja miettiä, kuinka voisimme tehdä ne ekologisemmin.

Puiden istuttaminen on helppo ja konkreettinen tapa auttaa sekä sen hyödyt ovat tieteellisesti todistettuja.

Turvetuotantoalueen hiilikompensaatio

Luonnonvarakeskus LUKE tuotti laskelman turvetuotannosta poistuneen suonpohjan hiilensidonnalle. Raportissa selvitettiin puuston kehitystä ja aiemmasta käytöstä poistuneen turvesuon maapohjan metsittämisen seurauksena ilmeneviä päästövähennyksiä 100 vuoden ajanjaksolla.

Turvesuo muuttuu merkittävästä päästölähteestä hiilinieluksi puiden istuttamisen myötä ja yhtä puuta kohden kompensoiduksi hiilidioksidimääräksi saadaan melkein 600kg. Lue koko kirjoitus täältä.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen
Meille on tärkeää kantaa kortemme kekoon luonnon puolesta. Kun perehdyimme asiaan lisää, huomasimme puiden istuttamisen olevan yksi tehokkaimmista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Joulukuusiyrittäjinä se on meille sopivin ja luontevin keino osallistua, koska maa-alueiden hankinta ja istutusten organisointi on meille entuudestaan tuttua puuhaa.
Innostaa mahdollisimman moni mukaan
Me haluamme kutsua muut mukaan ilmastotalkoisiin: puita istuttamalla voimme auttaa luontoa konkreettisesti tyhjien lupausten sijaan. Jokainen puun ostaja saa kunniakirjan ja saamamme näkyvyyden toivotaan lisäävän innostusta arjen ilmastotekoihin. Meidän missionamme on, että puun istuttamisesta tulee mahdollisimman yleinen ilmiö.
Ilmastonmuutosta vastaan voi taistella

Meidän mielestämme ihan jokainen voi jo pienillä teoilla auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Hyvänä esimerkkinä voimme pohtia omia päivittäisiä valintojamme ja miettiä kuinka voisimme tehdä ne ekologisemmin. Puiden istuttaminen on helppo ja konkreettinen tapa auttaa sekä sen hyödyt ovat tieteellisesti todistettuja.

Turvetuotantoalueen hiilikompensaatio

Luonnonvarakeskus LUKE tuotti laskelman turvetuotannosta poistuneen suonpohjan hiilensidonnalle. Raportissa selvitettiin puuston kehitystä ja aiemmasta käytöstä poistuneen turvesuon maapohjan metsittämisen seurauksena ilmeneviä päästövähennyksiä 100 vuoden ajanjaksolla.

Turvesuo muuttuu merkittävästä päästölähteestä hiilinieluksi puiden istuttamisen myötä ja yhtä puuta kohden kompensoiduksi hiilidioksidimääräksi saadaan melkein 600kg. Lue koko kirjoitus täältä.

Tapamme
toimia

Emme ainoastaan istuta puita, vaan pyrimme huomioimaan toimintamme vaikutukset luontoon kaikessa tekemisessämme. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja teemmekin tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa voidaksemme tuottaa asiakkaillemme mahdollisimman mutkatonta ja luotettavaa palvelua. Kotimaisuus, konkreettisuus, läpinäkyvyys, pysyvyys ja mitattavuus ovat arvoja, jotka ohjaavat toimintaamme. Lue lisää eri aihealueista alta.

1. Turvesoiden hankinta

Ostamme turvetuotannosta poistuneita, kuivatettuja turvesuoalueita Suomesta. Omistamalla metsitysprojekteihin käytetyt maa-alat, pystymme pitämään koko hiilensidontaprosessin omassa kontrollissamme koko metsän 100 vuoden elinkaaren ajan. Meille (tai ilmakehälle) soiden maantieteellisillä sijainneilla ei ole merkitystä, vaan projektimme voivat sijaita missä päin Suomea tahansa – tärkeintä on kotimaisten hiilinielujen kasvattaminen.

2. Metsän ensiaskeleet kohti hiilinielua

Teemme yhteistyötä paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja yritysten kanssa jo istutusvaiheessa, jotta taimemme saavat parhaan mahdollisen alun matkalleen kohti täysikasvuista metsää. Kaikki metsämme (pois lukien Karhusuo) ovat FSC-sertifioituja, mikä takaa metsän vastuullisen hoidon heti tarvittavista maanmuokkauksista lähtien. Tavallisia istutuksia edeltäviä, sekä taimien kasvun kannalta elintärkeitä toimenpiteitä ovat tuhkalannoitus, kääntömätästys, sekä ojien kunnostus. Istutustiheytemme on 2000 taimea per hehtaari.

3. Hiilinielujen kehittyminen

Asiakkaille tarjoamamme kompensaatio pohjautuu Luonnonvarakeskuksen meille teettämään hiilensidontalaskelmaan, jonka mukaan metsittämämme hehtaarin hiilikompensaatio on 323,6 t C/ha. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi istuttamamme taimi kompensoi keskimäärin 594 kg CO2e. Teetätämme istutuksillemme tarkistuksia, joissa esim. kuolleet taimet korvataan tarvittaessa uusilla. Myös kasvavien taimien ja puiden määriä valvotaan riippumattoman toimijan puolesta. 
Metsän elinkaari on 100 vuotta, ja sitä harvennetaan 44 ja 74 kasvuvuoden kohdalla hiilensidonnan maksimoimiseksi. Kaikki istutetut taimet eivät siis elä 100 vuoden ikään, vaan osa karsitaan pois. Tämä ei kuitenkaan tarkoita luvatun kompensaation menetystä, vaan laskelmat perustuvat sidottuun hiilidioksidiin per hehtaari.

4. Metsiemme monimuotoisuus

Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (mm. Sykli), jotta voisimme maksimoida metsiemme monimuotoisuuden. Pyrimme huomioimaan monimuotoisuuden kaikessa toiminnassamme, mikä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi muidenkin puulajien, kuin pääasiassa istuttamamme männyn jättämistä kasvamaan metsiimme harvennusten yhteydessä. Lahopuu on myös tärkeä palanen metsien monimuotoisuudessa, minkä pyrimme huomioimaan metsänhoidossa. Lue aiheesta lisää artikkelista – Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen toiminnassa.

5. Läpinäkyvyys

Metsänhoitoyhdistys toimittaa meille istutusraportin, jonka avulla voidaan todentaa, että paikalle on istutettu vähintään yhtä paljon taimia, kuin meille on tullut tilauksia. Myös tätä osaa prosessista auditoidaan. Lisäksi päivitämme verkkosivuillemme istutusten etenemistä, jotta kaikkien halukkaiden on mahdollisimman vaivatonta tutustua projektiemme etenemiseen.

6. Viestintä

Mielestämme viestinnällä on tärkeä rooli yrityksen ympäristötyössä. Julkaisemmekin yritysasiakkaidemme asiakastarinat verkkosivuillamme, minkä lisäksi postaamme sosiaalisen median kanaviimme lyhyet uutiset aina uusista yhteistyökumppaneistamme. Asiakkaamme saavat osallistumisestaan kunniakirjan, joka on vaivattomasti hyödynnettävissä asiakkaan omassa viestinnässä. Parhaassa tapauksessa ympäristöteosta viestiminen voi inspiroida muita toimimaan, tai vähintäänkin ajattelemaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia.

Asiakkaidemme 
tarinoita

Kovapalkki istuttaa puun aina kohteen valmistuttua

Perustusurakointi Kovapalkki on aloittanut kanssamme yhteistyön tehdäkseen konkreettisia tekoja luonnon ja ilmaston puolesta.

Ilmatar haluaa näyttää toimialalleen mallia – Istutettavat puut sitovat lähes 7 000 tonnia hiilidioksidia

Ilmatar ja Istutapuita.fi ovat solmineet yhteistyösopimuksen puiden istuttamiseksi noin kuuden hehtaarin alueelle Sonkajärvellä, Kohisevan tilalla.

Plussa Suomi tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia kestävän kehityksen palveluita

Yritysten energia-asioiden optimointiin keskittyvän Plussa Suomi Oy tarjontaan kuuluu hiilijalanjälkilaskentaa, sekä päästökompensaatiopalveluita, jotka toteutetaan jatkossa yhteistyössä Istutapuita.fi:n kanssa.

Fiksukuluttaja.fi rohkaisee myös ympäristön kannalta fiksuihin valintoihin

Fiksua kuluttamista on myös vastuullinen kuluttaminen, koska voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa siihen, millaisessa elinympäristössä me itse ja tulevat sukupolvet saavat elää.

SRV:n pyrkimyksenä on luoda elinkaariviisas todellisuus – konkretiaa päästöttömillä työmailla sekä puita istuttamalla 

SRV valitsi Istutapuita.fi:n yhteistyökumppaniksi päästöjen kompensointiin. SRV piti tärkeänä kriteerinä kohdistaa kompensointitoimet Suomeen.

KTR Finland mukaan ympäristötalkoisiin 500 puulla

Suomessa yli 20 vuotta voimansiirtotuotteita, jarruja ja jäähdyttimiä myyvä KTR Finland Oy osallistuu tulevana kesänä Vaalassa toteutettavaan metsitysprojektiimme

Valmistujaislahjaksi puu – SYKLI lahjoittaa jokaiselle valmistuvalle opiskelijalleen taimen

Suomen ympäristöopisto Syklistä valmistuu vuonna 2022 noin 400 opiskelijaa ja oppilaitos tahtoo muistaa jokaista pienellä lahjalla. Mikäpä olisikaan parempi lahja ympäristöopintojen loppuun saattamisesta, kuin hiilinieluksi matkansa aloittava taimi!

Kotimainen lattioiden maahantuoja ja tuotekehittäjä Nordic Floors lattioiden pääkaupungista Lapualta kompensoi toimintansa päästöjä

Nordic Floors kehittää ympäristön kannalta kestävämpiä lattiaratkaisuja ja ottaa nyt päästökompensaation osaksi yritysvastuustrategiaansa.

Askolan Granit toiveikkaana kompensointimahdollisuuksista kuntasektorilla 

Askolan Granit on nimensä mukaisesti graniittikiviin erikoistunut yritys, jonka liiketoiminta on keskittynyt graniitin jalostuksen, asennuksen, tuonnin ja viennin ympärille.

Jyväskyläläisen Keski-Suomen vuokrauspalvelun toiveena on puhdas luonto myös jälkipolville

Mukavan ja huolettoman matka-autoilun puolesta liputtava Keski-Suomen vuokrauspalvelu Oy haluaa kannustaa esimerkillään myös muita yrityksiä toimimaan yhteisen edun hyväksi.

Haluatko selvittää, miten teidänkin yritys voi osallistua hiilinieluprojektiimme? Ota yhteyttä.

 

Uutisia
ja vinkkejä

Lähde liikkeelle yrityksellesi realistisista ilmastotavoitteista

Ilmastotavoitteet ovat kuin muutkin yrityksen strategiset tavoitteet: jostain on lähdettävä liikkeelle, eikä liian ylös asetetun riman tavoittelu ole palkitsevaa.

Blogikirjoitus: Kokemukset Istutapuita.fi:llä

Kirjoittaja toimi Istutapuita.fi:n kompensaatioasiantuntijana vuoden 2022 ajan.

Ympäristövastuu mahdollistaa yrityksen menestyksen

Ympäristövastuu on yhteydessä yrityksen menestykseen – totta vai tarua? Totta, sanomme me! Monestakin syystä.

Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta

Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen onnistuu, kun kartoitetaan tuotteen elinkaaren kaikki kasvihuonepäästöjä tuottavat vaiheet.

Kuulumisia Tuulisuolta

Karhusuon täytyttyä hiilinieluksi taivaltaan aloittavista puiden taimista, starttasi seuraava istutusprojektimme Tuulisuolla Vaalan kunnassa kesällä 2022.

Hiilineutraali yritys – viisi askelta kohti nollapäästöjä

Hiilineutraali yritys on vähentänyt päästönsä minimiin ja kompensoinut jäljelle jäävät päästöt. Ota aihe haltuun näillä viidellä askeleella!

Ympäristöjärjestelmän tavoitteisiin puita istuttamalla

Ympäristöjärjestelmä edellyttää tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Puiden istuttaminen on yksi keino saavuttaa tavoitteet. Lue lisää!

Globaalien metsitysprojektien ongelmat heijastelevat suomalaiseen keskusteluun

Helsingin Sanomien jutussa Taimi on kovin laiha lohtu (30.7.2022) käsiteltiin globaalin päästökompensaatiomarkkinan problematiikkaa, keskittyen nimenomaan puiden istuttamiseen.

Yhteistyömme Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa

Teemme Syklin kanssa yhteistyötä monella rintamalla, mukaan lukien luonnon monimuotoisuuden huomioiminen hiilinieluksi kasvatetulla metsäalalla.

Mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus?

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämän eli geenien, lajien ja ekosysteemien monimuotoisuutta maapallolla. Monimuotoisuus on välttämätöntä kaikelle maapallolla olevalle elämälle – myös ihmiselle. Ilman monimuotoisia eläimiä, kasveja ja mikro-organismeja ei ole terveitä ekosysteemejä, jotka mahdollistavat elämämme maapallolla. Lue lisää!

Hehtaaria puita kasvamassa

Tulevien metsien elinkaarensa aikana sitoma co2 (kg)*

Puuta kasvamassa ensi kevään istutusten jälkeen

* Uusimman tutkimuksen mukaan jokainen istutettu puu tulee sitomaan noin 600kg hiilidioksidia elinkaarensa aikana

Miten Sinä voit auttaa

Osta PUU

Jokainen puu on merkityksellinen. Voit aloittaa ostamalla vaikka yhden puuntaimen tai esimerkiksi kompensoida koko vuoden hiilijalanjälkeä.

TULE YRITYSKUMPPANIKSI

Voit tehdä kerralla hyvää tai voimme suunnitella yrityksellenne sopivan pidempiaikaisen ratkaisun.

LIITÄ TUOTTEESEESI

Voit lisätä istutapuita.fi -tuotemerkin yrityksesi tuotteisiin ja palveluihin.

KERRO MUILLE

Yhteistyössä on voimaa! Jos koet, että puiden istuttaminen on hyvä juttu, houkuttele myös muut mukaan metsitystalkoisiin meidän kauttamme. Mitä enemmän puita, sitä enemmän sidottua hiiltä!

Vaikutukset
ilmastoon

Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin tehokkaimpana tapana estää ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Kasvattamalla uutta metsää saamme sidottua ilmakehässämme olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan, sen sijaan että se rasittaisi ilmakehää.

Ensimmäisenä projektina Karhusuon metsitys

Projektimme ensimmäinen kohde oli Karhusuo Kouvolassa, joka on nyt istutettu täyteen ja jatkaa kasvuaan toimivaksi hiilinieluksi. Alue on turvetuotannosta poistunutta suopohjaa, jonne loimme metsitykselle hyvät edellytykset. Projekti alkoi keväällä 2019 kun laitoimme oman alkupanoksemme suon jo valmiiksi ravinnerikkaalle alalle istuttamalla 3000 puun taimea. Lue lisää projektisivulta. 

Miksi kuivatettu suonpohja?

Vanhoilla suonpohjilla hiilidioksidin luovuttaminen ilmaan jatkuu edelleen. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan. Suonpohjien metsittäminen on ilmastoteko parhaimmassa muodossaan; sillä hillitään turpeen hajoamisesta aiheutuneita päästöjä, mutta myös luodaan merkittävä hiilinielu!

Tiimi

 

Meillä on halu tehdä oma osamme luonnon hyväksi ja sen vuoksi lähdimme mukaan hiilinielujen rakentamiseen. Haluamme hyödyntää elämän varrella kertynyttä osaamista ja kokemusta hyvään tarkoitukseen. Meidän missionamme on, että yhdessä erilaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa onnistumme luomaan yhteiseen päämäärään katsovan yhteisön, jonka kanssa viemme tätä tärkeää asiaa eteenpäin.

Timo Tammenaho

 toimitusjohtaja
[email protected]

040 485 6607

Olli Kinnunen

maanhankinta ja metsänhoito
[email protected]
045 129 5477

Timo Tammenaho

toimitusjohtaja
[email protected]
040 485 6607

Olli Kinnunen

maanhankinta ja metsänhoito
[email protected]
045 129 5477

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]