Hiilinieluillemme
FSC-sertifikaatti

Ilmoitamme ylpeänä, että istutapuita.fi istuttamat metsät ovat nyt FSC-sertifioituja (Forest Stewardship Council), mikä tarkoittaa sertifiointia jo kesän 2022 Tuulisuon hiilensidontaprojektille. Yhteistyössä kanssamme toimivat metsänhoitoyhdistykset seuraavat tarkasti FSC:n ohjeistusta koko metsän elinkaaren ajan, millä haluamme taata metsiemme vastuullisen hoidon. Toimintaa valvotaan säännöllisin tarkastuksin, minkä lisäksi istutapuita.fi tilaa auditointeja suorittavalta Bureau Veritasilta koko kasvatustoiminnan kattavia, ylimääräisiä varmennuksia.

FSC-sertifikaatti on tae vastuullisesta metsänhoidosta

Toimintamme on perustunut vahvasti vastuullisuuteen tähänkin asti, mutta FSC-sertifiointi tuo asiakkaallemme, ja edelleen näiden asiakkaille lisävarmuutta toimintamme vastuullisuudesta. Projektisivumme ovat tärkeimpiä osia istutapuita.fi toiminnan läpinäkyvyyden takaajana mm. niillä esiin tuotujen, hiilensidontaa maksimoivien metsänhoitotoimenpiteiden listaamisen osalta. FSC-sertifiointiin oleellisena osana kuuluva ulkoinen auditointi lisää tätä läpinäkyvyyttä varmentamalla kaikkien toimenpiteiden vastuullisen toteutuksen. FSC valikoitui toimintamme vastuullisuutta takaavaksi yhteistyökumppaniksi sen tunnettavuuden ja arvojen vuoksi – yritykset ja kuluttajat tunnistavat sertifikaatin, sekä tiedostavat sen tuomat takeet vastuullisuudesta.

Istutapuita.fi on hyväksytty riippumattoman FSC-ryhmän jäseneksi, johon sisältyi henkilökuntamme, sekä yhteistyökumppaninamme toimivan metsänhoitoyhdistyksen yhteyshenkilön kouluttaminen FSC-toimintaa varten. Koulutuksen järjesti CareliaForest Consulting Oy:n Raimo Asikainen, joka on tehnyt pitkän uran vastuullisen metsänhoidon parissa ja vetää ryhmää, johon myös istutapuita.fi hyväksyttiin jäseneksi. Asikainen yhtyy näkemykseen toiminnan läpinäkyvyyden edistämisestä: “Kun metsänhoidollinen toiminta perustuu kansainvälisen kansalaisjärjestön pyörittämän sertifiointijärjestelmän ohjeisiin ja sääntöihin, ja jota myös riippumaton toimija varmentaa, voi asiakas olla varma vastuullisuuden täyttymisestä.”

“Hiilensidontaa varten kasvatetun metsän FSC-sertifioinnin suosio kasvaa, sillä nimenomaisesti hiilinieluja koskevaa sertifiointijärjestelmää odotellaan vielä. FSC-merkitty hiilinielu tuo myös kuluttajalle vahvan mielikuvan toiminnan luotettavuudesta ja poistaa mahdollisia kysymyksiä viherpesuun liittyen.” summaa Asikainen.

Mitä FSC tarkoittaa käytännön metsänhoitotyössä?

FSC-sertifioiduissa metsissä tulee noudattaa kymmentä periaatetta, joilla taataan vastuullisuus niin kutsutun Triple Bottom Line –periaatteen mukaisesti. Termillä tarkoitetaan toiminnan ympäristö-, sosiaalisen-, ja talousvastuun tasapainoa. Kaikki kymmenen periaatetta sisältävät jokainen lukuisia kriteerejä, joiden avulla arvioidaan periaatteiden toteutumista käytännön metsänhoidossa.

Lue lisää FSC:n sisällöstä täältä: https://fi.fsc.org/fi-fi/suomen-fsc/fscn-metsanhoidon-standardi-suomessa

FSC:n 10 kansainvälistä periaatetta
1. Lakien noudattaminen: Metsänomistajan toiminnan tulee olla lakien, asetusten ja sopimusten mukaista. 
2. Työntekijöiden oikeudet ja työolosuhteet: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai parantaa työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. 
3. Alkuperäiskansojen oikeudet: Metsänomistajan tulee tunnistaa alkuperäiskansojen maankäyttö- ja maanomistusoikeudet ja ylläpitää niitä. 
4. Paikallisyhteisöt: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistettävä paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. 
5. Metsästä saatavat hyödyt: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai edistää metsästä saatavia pitkäaikaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä. 
6. Ympäristöarvot ja ympäristövaikutukset: Metsänomistajan tulee ylläpitää tai palauttaa metsiensä ekosysteemi, siihen kuuluva biologinen monimuotoisuus, sekä luonnonvarat ja maisemat. 
7. Metsäsuunnittelu: Metsänomistajan tulee laatia ja toteuttaa metsäsuunnitelma ja dokumentoida sen seuranta. 
8. Seuranta ja arviointi: Metsänomistajan tulee osoittaa kehitys kohti metsänhoitotavoitteita. 
9. Korkean suojeluarvon metsät: Metsänomistajan tulee ylläpitää ja edistää metsänsä erityisiä suojeluarvoja varovaisuusperiaatetta noudattaen. 
10. Metsänhoidon toteutus: Metsänomistajan tulee varmistaa, että kenttätoimenpiteet ja metsänhoitomenetelmät ovat metsänhoitotavoitteiden ja periaatteiden ja kriteereiden mukaisia tai edistävät paikallisyhteisöjen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Laita meille viestiä niin palaamme asiaan pikimmiten tai soita Timolle 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]