Vihreä markkinointi – mitä se on ja miten päästä alkuun?

Vihreällä markkinoinnilla viitataan tuotteiden ja palveluiden ympäristönäkökulmien esiintuomiseen markkinoinnin keinoin. Ympäristönäkökulmat voivat käsittää esimerkiksi kilpailevia tuotteita ympäristöystävällisemmät tuotantotavat, erilaiset ympäristömerkit, sekä hiilijalanjäljen kompensoinnin. Vihreää markkinointia voidaan hyödyntää tietyn tuotteen tai palvelun markkinoinnissa, tai se voi toimia osana koko brändin markkinointistrategiaa.

Vihreän markkinoinnin hyödyt yrityksille

Yritysten vihreästä markkinoinnista saamat hyödyt ovat hyvin moninaisia. Ensinnäkin sen avulla kasvatetaan myyntiä ja markkinaosuutta, sillä kuluttajien ympäristötietoisuus noustessa, myös tuotteille ja palveluille asetetaan entistä kovempia vaatimuksia ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyen. Kuluttajat ovat myös enenevissä määrin valmiita maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä tuotteista. Toisekseen vihreän markkinoinnin keinoin voidaan vaikuttaa yrityksen imagoon eri sidosryhmien keskuudessa. Sijoittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit luottavat yrityksiin, jotka ottavat ympäristöasiat huomioon toiminnassaan, ja viestivät siitä.

Kun paine yritysten vastuullisuus- ja ympäristötyön toteuttamisen ympärillä kasvaa, yritykset etsivät tapoja mm. pienentää omaa hiilijalanjälkeään, josta myös viestiä sidosryhmilleen. Myös päästökompensaatiosta voi, ja kannatta viestiä. Yhdistettynä muuhun ympäristöystävällisyyteen tähtäävään toimintaan, päästökompensaatio on parhaimmillaan tehokas vihreän markkinoinnin mahdollistaja. Yritykset voivat myös omalla toiminnallaan inspiroida kuluttajia muuttamaan elämäntapojaan ympäristöä vähemmän kuormittavaan suuntaan, kantaen täten lisävastuuta ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen. Hiilinielujen lisääminen ja siitä viestiminen ovat yksi konkreettisimmista tavoista harjoittaa vihreää markkinointia. 
 

Vihreän markkinointistrategian luonti

On monia tapoja alkaa toteuttaa vihreää markkinointia, mutta kaikkia tehokkaita vihreitä markkinointistrategioita yhdistää yrityksen markkinoimien ympäristötekojen todenmukaisuus ja vaikuttavuus. Markkinoinnin alustana voidaan käyttää esimerkiksi tuotteiden etikettejä ja pakkauksia, joissa viestitään ympäristöystävällisyydestä. Kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluja, sekä viestimällä niistä, yritysten on mahdollista laajentaa markkinaosuuttaan puhuttelemalla ympäristötietoisia kuluttajia. Ja mikä parasta: samalla kun yrityksen myynti kasvaa, myös luonto kuormittuu vähemmän.

Tuotteiden ekologisia ominaisuuksia, sekä yrityksen ympäristö- ja vastuullisuustyötä voidaan tuoda esiin vihreän markkinoinnin keinoin. Erilaiset ympäristömerkit ja informatiiviset tunnukset ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Markkinointistrategian luominen ja markkinoinnin toteutus ovat olennainen osa yritystoimintaa toimialasta riippumatta. Vihreä markkinointi ponnistaa lähtökohdista, joissa yritys on jo voinut säästää rahaa ennen kuin markkinoinnin lisäämää myyntiä on edes tapahtunut. Esim. energiatehokkuuden parantaminen, logistiikkaketjujen optimointi, uusiutuvan energian käyttö, jätteiden minimointi ja materiaalitehokkaampien pakkausmateriaalien käyttö ovat toimia, joilla yritys vähentää kustannuksiaan, ja joista voidaan viestiä eri sidosryhmille vihreän markkinoinnin keinoin.

Kun lähdetään luomaan vihreää markkinointistrategiaa, on huomioitava monia asioita. On erittäin tärkeää määritellä kohdemarkkina, eli kenen huomio vihreällä markkinoinnilla halutaan herättää. Onko kohdemarkkina ympäristötietoiset kuluttajat vai yritykset, jotka etsivät keinoja vähentää oman arvoketjunsa aiheuttamaa ympäristön kuormitusta? Kun kohdemarkkina on määritetty, on luotava sisältöä, joka resonoi halutulla tavalla. Mitkä ovat kohderyhmän huolenaiheet ja prioriteetit? Entä mikä näitä motivoi tekemään ympäristöystävällisiä valintoja? On tärkeää miettiä etukäteen myös käytännön asioita vihreän markkinoinnin toteutukseen liittyen. Minkälaiset henkilöstöresurssit vaaditaan? Entä miten mitata tuloksia?

Yrityksen tekoihin ja tavoitteisiin pohjaava vihreä markkinointistrategia parantaa yrityksen kilpailulähtökohtia huomattavasti nykyisessä, vastuullisemmaksi kehittyvässä toimintaympäristössä. Yrityksen kasvihuonekaasupäästöjen kompensointi on toteutettavuudeltaan ja viestinnällisesti erinomainen osa yrityksen laajempaa vastuullisuustyötä.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]