Kompensointi-
palvelut

Organisaation hiilijalanjäljen selvittäminen, päästövähennysten suunnittelu ja hiilijalanjäljen kompensointi voidaan toteuttaa mm. yrityksille, järjestöille, julkisen sektorin toimijoille, sekä korkeakouluille – oikeastaan kelle vaan!

Olemme keränneet tälle sivulle tärkeimmät yksityiskohdat tarjoamamme palvelun eri vaiheista. Huomion arvoista on, ettei organisaatiosi tarvitse käydä jokaista kohtaa läpi vaan palvelun laajuus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Voit lukea lisää miten hiilijalanjäljenlaskenta toteutetaan ja sen hyödyistä tästä artikkelista.

Hiilijalanjälkilaskenta
 • Yritys saa konkreetista dataa toimintansa eri osa-alueiden päästöistä, jolloin myös päästöjen vähentämisen aloittaminen helpottuu huomattavasti. 
 • Sidosryhmät odottavat yrityksiltä enenevissä määrin laskelmia ja hiilijalanjäljen hallintaa – mitä pidempään laskelmia on tehty, sen tarkempia niistä on tullut. Tällöin vastuullisuusasiat näyttäytyvät relevanttina osana yrityksen liiketoimintaa.
 • Prosessi käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan ja sidosryhmien odotukset täytetään. 
  Päästöjen vähentäminen
  • Riskien hallinta (ympäristölait ja –asetukset kiristyvät jatkuvasti, joten on hyvä ennakoida mm. pienentämällä yrityksen hiilijalanjälkeä) 
  • Sidosryhmien odotusten täyttäminen (uudet markkinat, olemassa olevat asiakkaat, yhteistyökumppanit, sijoittajat) 
  • Yleensä kustannustehokkuus paranee, kun päästövähennysstrategiaa toteutetaan
  • Oman korren kantaminen kekoon ilmastonmuutoksen hillinnässä 
   Kompensointi
   • Vähentämien onnistuu aina vain tiettyyn pisteeseen asti, minkä lisäksi päästöjä voidaan kompensoida. Näin voidaan esim. saavuttaa hiilineutraalius. 
   • Nopean aikavälin keino ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa (toimiva ratkaisu mm., kun vähennysstrategiaa luodaan, ja jos päästövähennystoimet ovat kohtuuttoman kalliita tai aikaa vieviä). 
   • Kotimainen kompensaatio puita istuttamalla on konkreettinen teko, josta on helppo viestiä sidosryhmille.
   • Pyrimme toimimaan edelläkävijänä suomalaisessa kompensaatiomarkkinassa läpinäkyvyyden, lisäisyyden, pysyvyyden, sekä todennettavuuden osalta. 
    1. Tilannekatsaus
    • Yritys saa konkreetista dataa toimintansa eri osa-alueiden päästöistä, jolloin myös päästöjen vähentämisen aloittaminen helpottuu huomattavasti. 
    • Sidosryhmät odottavat yrityksiltä enenevissä määrin laskelmia ja hiilijalanjäljen hallintaa – mitä pidempään laskelmia on tehty, sen tarkempia niistä on tullut. Tällöin vastuullisuusasiat näyttäytyvät relevanttina osana yrityksen liiketoimintaa.
    • Prosessi käydään läpi tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan ja sidosryhmien odotukset täytetään. 
     2. Alkukartoitus hiilijalanjäljen laskentaa varten
     • Tavoitteen määrittely ja perustietojen läpikäynti 
     • Rajausten teko ja “lähestymistavan” valinta 
     • Muiden laskentaan vaikuttavien tekijöiden määrittely 
     3. Tiedonkeruu
     • Päästölähteiden tunnistus valituissa scopeissa 
     • (Laskentatavan valinta – liittyy enimmäkseen tuotantolaitoksiin) 
     • Datan kerääminen eri lähteistä 
     4. Laskenta
     • Laskentatyökalujen käyttö kerätyn datan pohjalta 
     • Pyritään aina hyödyntämään primääridataa, mutta päästöt saadaan myös arvioitua eri menetelmin 
     5. Tulosten tulkinta ja raportointi
     • Tuotetaan raportti, jossa käydään laskenta perusteellisesti läpi 
     • Raportin pohjalta voidaan alkaa suunnittelemaan päästövähennystoimenpiteitä 
     6. Viestinnän suunnittelu / avustaminen
     • Laskennan tulosten esittäminen mielekkäästi eri konteksteissa 
     • Valmiin raportin pohjalta voidaan luoda eri sidosryhmiä parhaiten palvelevia tiivistelmiä 
     7. Jatkosuunnitelmien teko
     • Datan keräyksen jatkuvuuden suunnittelu, jolla helpotetaan tulevien laskelmien toteuttamista
     • Laskenta- ja datankeräystapojen jalostus 
     • Mahdollinen työntekijöiden informoiminen ja osallistaminen 
      8. Toimenpide-ehdotukset päästöjen vähentämiseen
      • Päästövähennystoimenpiteet vaihtelevat toimialasta riippuen hyvinkin paljon. Jollekin yritykselle vähennyskeinot ovat ilmeisiä ja helppoja, kun taas toisen kohdalla tarvitaan järeämpiä toimenpiteitä, kuten tuotantoketjun optimointia tai tuotekehitystä. 
      • Ympäristöjärjestelmien käyttöönotto?
      • Vähennyskeinoja luodaan tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa. 
       9. Kompensointi
       • Istutamme turvetuotannosta poistuneille turvesoille metsää Suomessa 
       • Toiminnan perustana ovat todennettavuus, lisäisyys, pysyvyys, läpinäkyvyys, kotimaisuus ja konkreettisuus. 
       • Räätälöimme kompensaation aina asiakkaan tarpeisiin sopivaksi paketiksi 

       Hiilijalanjälkilaskelman raportista voidaan tehdä graafinen tiivistelmä. Voit ladata esimerkin tiivistelmästä tästä.

       Hiilijalanjälkilaskelman raportista voidaan tehdä graafinen tiivistelmä. Voit ladata esimerkin tiivistelmästä tästä.

       Ota yhteyttä!

       Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

       Yritys

       Forest Gump Oy
       Nousiaistentie 4 LT
       00280 Helsinki
       FINLAND

       Laskutus

       Verkkolaskuosoite: 003732031469
       Operaattori:
       Apix Messaging Oy

       Operaattoritunnus: 003723327487

       Toimitusehdot

       Rekisteriseloste

        

       Y-tunnus

       3203146-9

       Puhelin

       +358 40 485 6607

       Sähköposti

       [email protected]