Mitä yrityksen päästöjen kompensointi tarkoittaa ja miten päästä alkuun?

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona kasvaa ja myös yritykset panostavat enenevissä määrin päästökompensointiin. Yritysten päästökompensoinnin perusajatuksena on, että yritykset investoivat päästövähennyshankkeisiin muualla, kompensoiden täten omasta toiminnastaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Aina yrityksillä ei ole tiedossa liiketoiminnan eri osa-alueiden aiheuttamia päästöjä, jolloin voidaan hyödyntää erilaisia kompensointimenetelmiä, kuten myyntivolyymin mukaista kompensointia tai kertaluontoisia tempauksia. 
 

Yritysten rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 

Yrityksillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ja monet yritykset ovat asettaneet itselleen päästövähennystavoitteita. Myös julkisen sektorin hankintaprosesseissa yleistyvät vaatimukset tuotteiden ja palveluiden vähähiilisyydestä, mikä sulkee osan muuten potentiaalisista palveluntarjoajista kilpailutusprosessin ulkopuolelle. Muun muassa tämän vuoksi yritysvastuun kehittäminen on tärkeää. Kompensaatio voi toimia osana yrityksen vastuullisuusstrategiaa, mutta ilman aitoja päästövähennystavoitteita, jää viesti ympäristöasioiden kehittämisestä pinnalliseksi. 

Päästökompensointi on tehokas ja nopea tapa puuttua ilmastonmuutokseen, minkä lisäksi se lähettää yrityksen sidosryhmille vahvan viestin ilmastonmuutoksen torjumisen tarpeesta ja yrityksen osallistumisesta. Puiden istutus on konkreettisimpia tapoja kompensoida yrityksen hiilidioksidipäästöjä, joka resonoi myös sidosryhmissä. Puut ja muut kasvit imevät itseensä hiilidioksidia ilmakehästä, johon niiden kautta tapahtuva kompensointi perustuu. Istutapuita.fi metsittää energiaturvetuotannosta poistuneita alueita, jotka erittävät paljaana ollessaan ilmakehään jatkuvasti kasvihuonekaasuja. Luonnonvarakeskuksen raportin mukaan yhden turvesuolle istutetun puun sitoma laskennallinen hiilidioksidin määrä on sen elinkaaren aikana noin 594 kg (0,594tn). 

Myös enenevä määrä kuluttajista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja yritysten rooli globaalin mittakaavan päästöjen vähentämisessä ohjaa ostopäätöksiä. Tämän seurauksena monet kuluttajat vertailevat yritysten toimia hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi ja ovat myös valmiita maksamaan enemmän tuotteista tai palveluista, jotka liittyvät ilmastonmuutosratkaisuihin tai joiden hiilijalanjälki on hyvitetty. 

Yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen on ensimmäinen askel päästöjen vaikutuksen ymmärtämisessä. Yrityksesi hiilijalanjälki on hiilidioksidin kokonaismäärä, joka vapautuu ilmakehään yritystoiminnan vaikutuksesta asetetulla raportointiajanjaksolla. Hiilijalanjälkilaskennan avulla voidaan määrittää yrityksen tämänhetkinen hiilijalanjälki, ja kun ymmärrät mistä hiilijalanjälkesi koostuu, voit laatia suunnitelman päästöjesi vähentämiseksi. Vähennyssuunnitelman rinnalla voidaan hyödyntää kompensaation mahdollistamia nopean aikavälin ratkaisuja.

Miten päästä alkuun yrityksen päästökompensoinnissa? 

Yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseen löytyy erilaisia tapoja uusiutuvaan energiaan siirtymisestä aina ympäristöystävällisempien pakkausmateriaalien hyödyntämiseen. Istutapuita.fi:n kautta voit kompensoida yrityksesi päästöjä uusia puita istuttamalla turvetuotannoista poistetuille suoalueille. 

Tässä muutama esimerkki, joilla päästä alkuun päästökompensoinnissa:

  • Myyntivolyymiin perustuva puiden istuttaminen: tämä on yksinkertainen ja myös loppuasiakkaan näkökulmasta helposti ymmärrettävä malli. Puita istutetaan sen mukaisesti, kuinka paljon yritys myy tuotteitaan, esimerkiksi yksi istutettu puu myytyä tuotetta kohden. 
     
  • Kompensointi tiedossa olevien päästöjen mukaan: voitte kompensoida päästöjä tiedossa olevan hiilijalanjäljen mukaisesti omien päästötavoitteidenne saavuttamiseksi. Turvesuolle istutetun puun sitoma laskennallinen hiilidioksidin määrä on sen elinkaaren aikana 594 kg (0,594tn). Jakamalla kompensoitavien päästöjen (tn) määrä luvulla 0,594, saadaan tarvittava istutettavien taimien lukumäärä. Näin voidaan saavuttaa yrityksen toiminnassa tai toiminnan osa-alueella hiilineutraali, tai jopa hiilinegatiivinen taso. 
     
  • Taimitervehdys: ekologinen tapa muistaa yrityksen sidosryhmiä. Jokainen taimitervehdys on digitaalinen kortti, joka sisältää yhden taimen istutuksen ja oman viestisi. Taimitervehdys on muista erottuva yrityslahja, jossa taimi aloittaa tervehdyksen myötä matkansa isoksi puuksi, osaksi hiilinielua. 

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]