Ilmatar haluaa näyttää toimialalleen mallia – Istutettavat puut sitovat lähes 7 000 tonnia hiilidioksidia

Ilmatar ja Istutapuita.fi ovat solmineet yhteistyösopimuksen puiden istuttamiseksi noin kuuden hehtaarin alueelle Sonkajärvellä, Kohisevan tilalla. Ilmatar korvaa yhteistyöllä tuulivoimarakentamisen aiheuttamia metsähakkuita ja osallistuu Suomen hiilinielutyöhön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pitkäjänteisesti.

Kuuden hehtaarin istutukset tulevat sitomaan lähes 7 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä elinkaarensa aikana.

”Haluamme olla yhtiönä aktiivisesti vaikuttamassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa sekä hiilinielujen lisäämisessä. Rakentaessamme puhdasta, kotimaista uusiutuvaa energiaa, joudumme valitettavasti jonkin verran poistamaan puustoa. Kompensoimme tilannetta istuttamalla uutta metsää yhteistyössä Istutapuita-organisaation kanssa”, Ilmattaren projekteista vastaava johtaja Erkka Saario kertoo.

”Kotimaisina toimijoina arvomme ja työtapamme tuntuivat heti alusta alkaen olevan hyvin yhteensopivat. Istutapuita-palvelun toimintamalli sopii hyvin tarkoitukseemme, vaikka se onkin luotu CO2 kompensointia varten. Toivottavasti luomme tässä tuulivoima-alalle uutta toimintakulttuuria.” Saario jatkaa.

Tulevat istutukset tehdään entisille turvetuotantoalueille, näin entisistä päästölähteistä saadaan luotua hiilinieluja. Tämä tukee Ilmattaren vastuullisuutta.

”Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin yhtenä tehokkaimmista keinoistahidastaa ilmaston lämpenemistä. Kasvattamalla uutta metsää saamme sidottua ilmakehässämme olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan, ja näin se ei rasita ilmastoa. Suomessa metsää hoidetaan yleisesti ottaen hyvin, se mahdollistaa metsien nopean kasvun ja samalla nostaa hiilinielujen kapasiteettia. Puu käytetään usein teollisuuden tarpeisiinjuuri, kun metsä on ehtinyt kypsään ikään. Silloin hiilinielu katoaa. Haluamme tuoda rinnalle toimintamallin, jossa metsän kasvatusta ja hoitoa ohjaa enemmänkin luontoarvot, jolloin metsää voidaan kasvattaa entistä pitkäjänteisemmin ja monimuotoisuus paremmin huomioiden”, Istutapuita.fin toimitusjohtaja Timo Tammenaho taustoittaa.

Yhteistyön aikana puita istutetaan useassa vaiheessa ja yhteistyö kattaa vähintään 35 vuotta metsänhoitoa kunkin istutuksen osalta. Ilmattaren alueita päästään istuttamaan keväällä 2023. Alueille istutetaan mäntyjä, koska ne sopivat parhaiten kyseiselle maapohjalle. Metsänhoidossa huomioidaan myös monimuotoisuus, jolloin metsään on tarkoitus jättää kasvamaan sinne luontaisesti kasvavia puulajeja kuten koivua.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]