Turvetuotantoalueen hiilikompensaatio

Luonnonvarakeskus LUKE tuotti laskelman turvetuotannosta poistuneen suonpohjan hiilensidonnalle. Raportissa selvitettiin puuston kehitystä ja aiemmasta käytöstä poistuneen turvesuon maapohjan metsittämisen seurauksena ilmeneviä päästövähennyksiä 100 vuoden ajanjaksolla.

Turvesuo muuttuu merkittävästä päästölähteestä hiilinieluksi puiden istuttamisen myötä ja yhtä puuta kohden kompensoiduksi hiilidioksidimääräksi saadaan melkein 600kg. Tämä artikkeli on tiivistelmä alkuperäisestä raportista, jonka voit ladata tästä.

Tulokset

Metsityksen alkuvuosina maaperä on hiilen lähde, kunnes kasvavan puuston tuottama karike ja biomassan kasvu aikaansaavat maaperän hiilinieluksi 27 vuoden kuluttua metsityksestä. Metsitetyllä alalla 100 vuoden kiertoajalla maaperän hiilen kokonaisvaraston kertymä on negatiivinen, mutta puuston biomassan sitoma hiili kompensoi maaperän hiilipäästön siten, että kiertoajan lopussa hiilen nettovarasto on 63 t C/ha. Kiertoajan päätyttyä entisen turvetuotantoalueen hiilipäästö olisi 260 t/ha ilman metsitystä. Metsityksen aikaansaama hiilikompensaatio laskettuna puuston keskikasvun perusteella on 323,6 t C/ha.

Laskelma perustuu 100 vuoden pituiseen puuston kasvatusaikaan, jonka aikana 1 ha:n alue männylle metsitettyä entistä turvetuotantoaluetta sitoo maaperään ja puustoon yhteensä 323,6 tonnia hiiltä verrattuna aiempaan maankäyttöön. Kun istutustiheys on 2000 kpl taimia/hehtaari, tulee yhden istutetun taimen osuudeksi 161,8 kg kompensoitua hiiltä 100 vuoden aikana.

Sidottu hiili muutetaan hiilidioksidiksi kertoimella 3,67 (hiilidioksidin ja hiilen molekyylisuhde on 44/12=3,67), jolloin sidotun hiilidioksidin määräksi saadaan 100 vuoden aikana 594 kg taimea kohden.

Käytännön esimerkki

Jos yhden henkilön hiilijalanjälki on 10000 kg hiilidioksidia vuodessa ja yksi taimi sitoo 594 kg hiilidioksidia, tarvitaan 10000/594=17 istutettua puuta kompensoimaan aiheutetut hiilidioksidipäästöt. Toisin sanoen 17 kappaletta istuttamiamme taimia sitoo keskimäärin 100 vuoden aikana yhden ihmisen yhden vuoden aikana aiheuttaman hiilijalanjäljen verran hiiltä.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]