Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta

Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen onnistuu, kun kartoitetaan tuotteen elinkaaren kaikki kasvihuonepäästöjä tuottavat vaiheet. Yritys voi vähentää aiheuttamiaan päästöjä keskittymällä jonkin tuotteensa ympäristövaikutusten pienentämiseen, ja hiilijalanjälkeen keskittyminen on hyvä ja konkreettinen tapa aloittaa. Kun hiilijalanjälki on selvitetty, voidaan päästövähennystoimenpiteitä kohdentaa kustannustehokkaasti – aivan kuten organisaation hiilijalanjäljen kanssa. Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien arvostus ympäristöasioiden huomioimista ja niiden selvästi todistettavissa olevaa kehitystyötä kohden kasvaa jatkuvasti. Olemme aiemmin kirjoittaneet yrityksen hiilijalanjäljen laskennasta – lue artikkeli täältä!

Mitä hyötyä tuotteen hiilijalanjäljen laskemisesta on?

Yritys saa tuotteen hiilijalanjälkilaskennan seurauksena arvokasta dataa, jonka pohjalta se voi kohdistaa kustannustehokkaita päästövähennystoimenpiteitä tuotteensa elinkaaren eri vaiheisiin. Usein päästöjen tunnistaminen ja vähentäminen lisäävät myös tuotteen valmistuksen kustannustehokkuutta, esim. energian kulutuksen pienentämisen johdosta. Niin kuluttajat, kuin yritysasiakkaatkin, kiinnittävät enenevissä määrin huomiota tuotteen hiilijalanjälkeen, joten hiilijalanjäljen laskennalla ja päästövähennystoimenpiteillä voidaan katsoa olevan hyötyjä myös myynninedistämisen näkökulmasta.

Yritys, joka pystyy osoittamaan tuotteensa hiilijalanjäljen olevan laskettu, voi saada huomattavaa etua muun muassa julkisen sektorin hankintaprosesseissa. Tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset ja näiden tarjoamat tuotteet pisteytetään usein myös ympäristönäkökulmat huomioiden. Lisäksi jonkin toisen tuotteen komponentiksi tai materiaaliksi valmistettavien tuotteiden hiilijalanjälkilaskenta voi tarjota huomattavaa etua toimittajaa valittaessa. Ympäristölakien ja -asetusten kehittyessä ja tiukentuessa ne yritykset, jotka ovat jo teetättäneet hiilijalanjälkilaskelmia organisaatiolleen ja tuotteelleen, ovat etulyöntiasemassa sellaisiin yrityksiin nähden, jotka eivät ole valmistautuneet muuttuvan toimintaympäristön asettamiin muutoksiin.

Miten tuotteen hiilijalanjälkilaskenta käytännössä toteutetaan?

Tuotteen hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan aina vastaamaan asiakkaan tarpeita yhdessä käytyjen keskustelujen pohjalta. Istutapuita.fi toteuttaa laskennan lähtökohtaisesti GHG Protokollan Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard -ohjeistuksen mukaisesti. GHG Protokollan standardit ovat laajalti käytössä, joka mahdollistaa hiilijalanjälkilaskelmien vertailun esim. hankintaprosessien yhteydessä.

Tuotteen mitattava elinkaari ja sen osat riippuvat aina tarkastelun kohteena olevasta tuotteesta. Elinkaari voidaan esittää esim. kehdosta portille tai kehdosta hautaan, joista kehdosta portille kattaa tuotteen hiilidioksidipäästöt materiaalien hankinnasta siihen, kun valmis tuote on valmiina toimitettavaksi eteenpäin tuotantolaitokselta. Kehdosta hautaan kattaa puolestaan kaiken materiaalien hankinnasta tuotteen lopulliseen hävittämiseen käytön jälkeen. Kun tuotteen elinkaaren vaiheet on tunnistettu, on tärkeää tunnistaa huolellisesti kaikki elinkaaren vaiheisiin liittyvät prosessit, joista syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Tunnistetuista prosesseista kerätään dataa, joka muunnetaan päästökertoimilla CO2e-päästöiksi. Koko prosessi raportoidaan huolellisesti, jonka jälkeen voidaan alkaa hahmottelemaan päästövähennystoimia.

Näin pääset alkuun

Selvitämme asiakkaidemme tarpeet aina yksilöllisesti ja tarjoamme asiantuntevia palveluita prosessin jokaiseen vaiheeseen. Ottamalla asiantuntijoihimme yhteyttä, voimme sopia alkukartoituspalaverin, jossa selvitämme juuri teidän organisaationne tarpeita ja hiilijalanjälkilaskennan potentiaalisia hyötyjä.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]