Ympäristövastuu mahdollistaa yrityksen menestyksen

Ympäristövastuu on yhteydessä yrityksen menestykseen – totta vai tarua? Totta, sanomme me! Monestakin syystä. Ympäristövastuu on yhä useammin niin kuluttajien, työntekijöiden, rahoittajien, yhteistyökumppaneiden kuin tarjouskilpailuidenkin vaatimuksena. Tutkimukset osoittavat, että vastuullisuus vaikuttaa myönteisesti myös yrityksen osakekurssikehitykseen.

Monesti ympäristövastuu nähdään pelkkänä pakollisena pahana ja vaatimuksena, johon vastaaminen ei tuo yritykselle itselleen mitään takaisin. Todellisuudessa ympäristövastuuseen panostamisesta on konkreettisia hyötyjä, joita tässä artikkelissa esittelemme. Toki on hyvä muistaa, että vastuullisesti toimiva yritys huomioi kaikki esg-arvot eli ympäristön (environmental), yhteiskunnan (social) ja hallinnon (governance). Ilman esg-arvojen huomioimista menestyminen tulee jatkuvasti haastavammaksi, ellei jopa mahdottomaksi.

Vastuullisesta liiketoiminnasta on tutkimusten mukaankin hyötyä. Esimerkiksi Oxfordin yliopiston ja sijoituspalveluyritys Arabesquen vuonna 2015 julkaiseman selvityksen mukaan 88 prosenttia aineiston yli 200 tutkimuksesta osoitti, että hyvät kestävän kehityksen käytännöt vaikuttavat myönteisesti yrityksen osakekurssikehitykseen. Vastuullisuus on siis todellinen kilpailuetu, jonka vaikuttavuus syntyy siitä, miten hyvin yritys pystyy vastaamaan sidosryhmiensä toiveisiin ja vaatimuksiin.

Ympäristövastuu kuluttajien ja työntekijöiden vaatimuksena

Monelle kuluttajalle tuotteen tai palvelun vastuullisuus on yksi ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Suomalaisen Työn Liiton vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen 25–79-vuotiaista vastaajista 80 prosenttia ja 15–24-vuotiaista vastaajista 81 prosenttia oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he pitävät tärkeänä tuottajan kykyä osoittaa toimintansa vastuullisuus. Jos yritys siis haluaa pysyä kuluttajien suosiossa, on vastuullisuuteen syytä panostaa.

Sama koskee yrityksen työntekijöitä. Työnantajan sosiaalinen vastuullisuus on painanut monen työntekijän päätöksissä jo pitkään, ja nykyään yhä useammat työntekijät ovat kiinnostuneita myös työnantajansa ympäristövastuusta. On vaikeaa sitouttaa tai palkata uusia työntekijöitä, jos työnantajan arvot ja toimet eivät kohtaa työntekijöiden omia arvoja.

Ympäristövastuu
Ympäristövastuu

Ympäristövastuu rahoittajien ja sijoittajien vaatimuksena

Useista rahoituksista on turha edes haaveilla, mikäli yrityksen vastuullisuusasiat eivät ole kunnossa. Suuret ja varsinkin julkisen puolen rahoittajat pystyvät kriteereillään myös ohjaamaan elinkeinoelämää vastuullisempaan suuntaan. Esimerkiksi Euroopan unioni, Business Finland ja Finnvera huomioivat tiettyjä vastuullisuuskriteereitä rahoituksia myöntäessään. Rahoittajille on olennaista kartoittaa rahoitettavan yrityksen riskit, joihin kuuluvat taloudellisten riskien ohella yhtä lailla ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät riskit. Finnvera esimerkiksi pyrkii arvioimaan kaikkien vientitakuuhakijoidensa ympäristö- ja sosiaaliset riskit.

RBC Global Asset Managementin vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan Euroopan sijoitusalan toimijoista 96 prosenttia käyttää esg-arvoja omien sijoituspäätöstensä teossa. Toisaalta myös lukuisat yksityissijoittajat suosivat arvojensa ohjaamana sekä hyvien tuottojen kiilto silmissään yrityksiä, joiden vastuullisuusasiat ovat kunnossa. Hanken School of Economics julkaisi 2021 kyselytutkimuksensa tulokset, joiden mukaan 60 prosenttia kyselyyn vastanneista yksityissijoittajista ilmoitti huomioivansa esg-tietoja sijoituspäätöksiä tehdessään.

Ympäristövastuu yhteistyökumppaneiden ja tarjouskilpailuiden vaatimuksena

Ympäristövastuu painaa myös yhä useammassa tarjouskilpailussa. Julkisia hankintoja koskevassa laissa on maininta siitä, että lain tavoitteena on huomioida julkisissa kilpailutuksissa ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat. Eikä tämä ilmiö ole nähtävissä vain julkisen puolen tarjouskilpailuissa: myös yksityiset yritykset painottavat jatkuvasti enemmän vastuullisuuskriteereitä yhteistyökumppaneita valitessaan, sillä mahdollisimman vastuulliseen toimintaan pyrkivän yrityksen on huomioitava esg-arvot koko hankintaketjussaan.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]