Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta

Tuotteen hiilijalanjäljen laskenta Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen onnistuu, kun kartoitetaan tuotteen elinkaaren kaikki kasvihuonepäästöjä tuottavat vaiheet. Yritys voi vähentää aiheuttamiaan päästöjä keskittymällä jonkin tuotteensa ympäristövaikutusten...

Kuulumisia Tuulisuolta

Kuulumisia Tuulisuolta Karhusuon täytyttyä hiilinieluksi taivaltaan aloittavista puiden taimista, starttasi seuraava istutusprojektimme Tuulisuolla Vaalan kunnassa kesällä 2022. Alueella sijaitsi turvetuotannosta poistunut kuivatettu suoalue, joka jäännösturpeensa...