Vapaaehtoinen päästökompensaatio – ratkaisu ilmastonmuutokseen?

Istutapuita.fi haluaa kehittää omaa- ja koko kompensaatioalan toimintaa, joten osallistuimme innokkaina Ympäristötiedon foorumin järjestämään Politiikkadialogi: Vapaaehtoinen päästökompensaatio – ratkaisu ilmastonmuutokseen? -tapahtumaan kesäkuun alussa. Tapahtumaan oli kutsuttu laaja kirjo keskustelijoita, jotka edustivat mm. palveluntarjoajia, asiakkaita, tutkimusorganisaatioita ja julkista sektoria – aiheeseen liittyviä mahdollisuuksia ja potentiaalisia ongelmia saatiin siis kuulla monesta eri näkökulmasta. 

Kompensaatiota kotimaassa ja ulkomailla 

Suomalaisessa kompensaatiomarkkinassa odotetaan yhteisten standardien ja lainsäädännön toimeenpanoa, joten alalla toimivat yritykset vastaavat pitkälti itse omien kompensaatiotoimiensa toteuttamistavoista. Keskusteluissa nostettiin esiin hyvän kompensaation kriteerit, joille myös Istutapuita.fi perustaa toimintansa:
 

  • Lisäisyys tarkoittaa sitä, että toteutettu kompensaatio on lisäistä tavanomaiseen verrattuna. Toiminnan tulee siis olla jotain sellaista, mitä ei ilman hanketta tapahtuisi. Istutapuita.fi vastaa lisäisyyskysymykseen tekemällä turvesoilla metsän kasvun mahdollistavat toimenpiteet, eikä toimenpiteitä tehtäisi ilman myytyä hiilikompensaatiopalvelua.
  • Pysyvyys on tärkeä osa kompensaatioprojekteja, ja projektien tulisikin lähtökohtaisesti olla vähintään 100 vuoden pituisia. Olemme sitoutuneet kasvattamaan hiilinielujamme vähintään suositellut 100 vuotta, minkä jälkeen teemme ympäristön kannalta parhaat jatkosuunnitelmat. 
  • Kaksoislaskennan välttäminen kuvaa sitä, ettei samaa päästövähennystä käytetä useampaan otteeseen, eikä sillä saavuteta hyötyä useammassa päästövähennystavoitteessa. Kun asiakas ostaa kauttamme taimia, tullaan niitä istuttamaan vastaava määrä istutuskohteessamme. Ulkopuolinen taho auditoi myös tätä osuutta toiminnastamme.
  • Vältämme hiilivuodot toiminnassamme, sillä istuttamamme metsä ei lisää hakkuutarvetta muualla, koska käytöstä poistunut turvesuo on alueena lähinnä joutomaata teollisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. 
Keskusteluissa nousi selkeästi esiin alan standardien ja lakien käyttöönoton tarve, joiden avulla alalle saataisiin yhteiset pelisäännöt. Me Istutapuita.fi:llä olemme hioneet oman toimintamallimme vastaamaan parhaalla katsomallamme tavalla odotuksia hyvästä kompensaatiosta. Toimintamme perustuu hyvin vahvasti läpinäkyvyydelle ja mitattavuudelle, minkä lisäksi painotamme mm. kotimaisuutta, konkretiaa ja viestittävyyttä. 
Keskusteluissa nousi selkeästi esiin alan standardien ja lakien käyttöönoton tarve, joiden avulla alalle saataisiin yhteiset pelisäännöt. Me Istutapuita.fi:llä olemme hioneet oman toimintamallimme vastaamaan parhaalla katsomallamme tavalla odotuksia hyvästä kompensaatiosta. Toimintamme perustuu hyvin vahvasti läpinäkyvyydelle ja mitattavuudelle, minkä lisäksi painotamme mm. kotimaisuutta, konkretiaa ja viestittävyyttä. 
Kompensaation oikeudenmukaisuus nousi teemana osaksi keskusteluja, millä herätellään kysymystä siitä, onko eettisesti hyväksyttävää tuottaa kasvihuonekaasuja rikkaissa maissa ja keskittää kompensaatiotoimet köyhempiin maihin. Toimimalla edellä-mainitulla tavalla, voidaan kompensaatiotoimien heikentävän köyhempien valtioiden omien päästövähennystavoitteiden toteuttamista Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Näemme kotimaisuuden vastaavan myös näihin kysymyksiin erinomaisesti. 

Varsinkin kuluttajien mielissä kompensaatio voi olla hankalasti ymmärrettävä käsite, minkä vuoksi olemme pyrkineet kehittämään palvelustamme mahdollisimman konkreettisen ja läpinäkyvän. Mitä suurempi joukko ymmärtää kompensaation potentiaalin ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, sitä enemmän saamme yhdessä aikaan. On kuitenkin huomioitava, että kompensaatio ei yksin riitä ratkaisemaan ilmastonmuutosta, vaan myös muita toimia tarvitaan. Olemmekin hiljattain laajentaneet palveluamme kattamaan yritysten päästöjen laskennan, sekä päästövähennys toimenpiteet. 

Pääset katsomaan tilaisuuden tallenteen täältä. 

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]