Mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus ja miten huomioimme sen toiminnassamme?

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämän eli geenien, lajien ja ekosysteemien monimuotoisuutta maapallolla. Monimuotoisuus on välttämätöntä kaikelle maapallolla olevalle elämälle – myös ihmiselle. Ilman monimuotoisia eläimiä, kasveja ja mikro-organismeja ei ole terveitä ekosysteemejä, jotka mahdollistavat elämämme maapallolla.

Luontokato on nousemassa kovaa vauhtia ilmastonmuutoksen rinnalle yhdeksi ihmiskunnan tulevaisuutta eniten uhkaavista aiheista. Luontokadolla viitataan nimensä mukaisesti siihen, että luontoa katoaa kokonaan, ja sen monimuotoisuus köyhtyy. Tämä voidaan nähdä suoraan elinympäristöjen tuhoutumisena, sekä populaatioiden vähentymisenä ja lajien katoamisena kokonaan. Ekosysteemien kannalta jo muutaman avainasemassa olevan lajin katoaminen saattaa aiheuttaa ketjureaktion, jossa luonnon monimuotoisuus vähenee huomattavasti lyhyessä ajassa.

Ongelman aiheuttajia on monia, mutta se johtuu pääasiassa ihmisen toimista ja niiden seurauksista. Näitä ovat mm. maankäytön muutokset, saastuminen ja ilmastonmuutos. Istutapuita.fi haluaa olla aktiivinen toimija luonnon monimuotoisuuden positiivisessa kehityksessä ja keskitämmekin enenevissä määrin fokustamme myös monimuotoisuuskysymyksiin hiilensidonnan rinnalla. Ongelma on todellinen myös meillä Suomessa. Projektiemme ollessa kotimaisia, haluamme ja voimme kantaa oman kortemme kekoon tekemällä hiilinieluistamme myös mahdollisimman rikkaita niiden biodiversiteetin osalta. Ja kuten hyvin usein muutenkin, kun luonnon puolesta tehdään hyvää, voidaan hyödyt nähdä myös vihreän markkinoinnin kautta osallistuvien yritysten pitkän aikavälin kannattavuudessa.

Miten monimuotoisuus näkyy projektikohteissamme

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme myös luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, ja tarkennamme metsänhoidollisten toimenpiteiden käytännöntoteutusta sen hetkisen parhaan mahdollisen tiedon mukaisesti. Suomessa tehdään aiheen tiimoilta tärkeää tutkimusta eri tahojen toimesta, ja olemmekin avanneet keskusteluyhteyksiä eri tutkimusorganisaatioiden suuntiin, sillä pyrkimyksemme on olla kotimaisen kompensaatiomarkkinan edelläkävijä.

Jo käydyissä keskusteluissa mm. Suomen ympäristöopiston kanssa, on noussut esiin muiden puulajien osittainen säästäminen metsän harvennusvaiheessa, sekä lahopuun jättäminen metsiimme. Kullakin puulajilla on niin kutsutut seuralaislajistonsa, joka saattaa koostua paristakin tuhannesta eliölajista. Luonnon monimuotoisuuden kannalta onkin tärkeää, että istutusaloillamme kasvaa männyn lisäksi muitakin puulajeja. Lahopuu puolestaan mahdollistaa tuhansien siitä riippuvaisten lajien esiintymisen alueella, ja on tärkeä osa luonnon kiertokulkua. Voit lukea lisää metsien monimuotoisuuden takaamisen hyödyistä Metsään-lehden artikkelista.

 

Myös muu kasvillisuus on löytänyt tiensä Tuulisuolle, mikä huomioidaan jatkotoimenpiteitä suunnitellessa.

Teemme Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa yhteistyötä monella rintamalla, eikä luonnon monimuotoisuuden huomioimisen tehostaminen toiminnassamme tee tähän poikkeusta. Olemme jo nyt saaneet kallisarvoisia kehitysehdotuksia Syklin ammattilaisilta, ja tarkoituksenamme on syventää yhteistyötä myös jatkossa. Vierailimme juuri istutusten alla olevalla Tuulisuolla, jossa keskustelimme paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kontaktihenkilömme kanssa myös alueen monimuotoisuuden takaamisesta tulevien taimikonhoitojen ja harvennusten yhteydessä.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]