Mitä istutapuita.fi -metsille tapahtuu 100 vuoden päästä?

Olemme sitoutuneet siihen, että istuttamamme metsät toimii hiilinieluna vähintään seuraavan sadan vuoden ajan, mihin perustuu myös Luonnonvarakeskuksen meille teettämä hiilensidontalaskelma. Meiltä kysytään usein, mitä tuon lupaamamme sadan vuoden kasvatuksen jälkeen metsillemme tapahtuu. Asia ei ole niin yksiselitteinen kuin saattaisi luulla ja pohdimmekin istutapuita.fi -tiimin kanssa aktiivisesti eri vaihtoehtoja jo nyt vajaa sata vuotta ennen kuin päätös tulee konkreettisesti eteemme. Yksi asia on kuitenkin varmaa – perusperiaatteemme on edistää luonto- ja ympäristöarvoja parhaalla mahdollisella tavalla, tukeutuen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon.
 

Bioekonomiatuotteiden tulevaisuudennäkymiä 

Pohtiessa metsiemme käyttötarkoitusta sadan vuoden päästä, on hyvä laajentaa ajattelumaailmaa myös metsien rauhoittamisen ulkopuolelle tulevaisuuden puutuotteiden potentiaaliin. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Luonnonvarakeskuksen teettämä raportti “Finnish Bioeconomy on the global product market in 2035vuodelta 2021 antaa hieman osviittaa puupohjaisten tuotteiden innovaatioista lähivuosikymmeninä. Mikäli tuotantopainetta saadaan siirrettyä pois ympäristöä enemmän kuormittavilta teollisuudenaloilta hyödyntämällä metsiä, voi metsien kaataminen olla ekologisesti järkevin ratkaisu sadan vuoden kuluttua. Olemme sitoutuneet siihen, että mikäli metsästä on ympäristön kannalta viisainta kaataa puita raaka-aineeksi näiden elinkaarten lopussa, ohjataan puiden myynnistä saadut tuotot suoraan uusiin metsitysprojekteihin. 

Perinteisestikin Suomessa paljon tuotetut kuitutuotteet, kuten pakkausmateriaalit, laajenevat uusiin käyttötarkoituksiin, kun esim. puupohjaisilla elintarvikepakkauksilla voidaan jatkossa korvata fossiilisista lähteistä tuotetut muovipakkaukset. Myös puiden biomassasta tuotettavien nanokuitujen mahdollistamat innovaatiot tekstiilialalla, suodattavissa nanokalvoissa, uudentyyppisissä fotosynteesiin perustuvissa kemianprosesseissa ja optoelektroniikassa tulevat yleistymään huomattavasti tulevaisuudessa. Puurakentaminen tulee kasvattamaan suosiotaan ja rakennusalalla tullaan näkemään merkittäviä muutoksia kohti kestävämpiä ratkaisuja – varsinkin kotimaisessa kerrostalorakentamisessa. Puun hyödyntäminen rakentamisessa lautatavarana ei varmaankaan ole tulevaisuudessakaan katoamassa mihinkään, mutta puusta tullaan jalostamaan eri käyttötarkoituksiin soveltuvia rakennusalan komponentteja enenevissä määrin. 

Kiertotalous kehittyy huimaa vauhtia ja selluloosan sivuvirtojen hyödyntäminen erilaisiksi tuotteiksi tulee kasvamaan eksponentiaalisesti tulevaisuudessa. Sellutuotannon oheistuotteena syntyvästä ligniinistä voidaan tutkimustiedon mukaan tuottaa jatkossa mm. betonin pehmitintä, eristysmateriaaleja, yhdisteitä veden puhdistukseen ja lannoitukseen, sekä komponentteja akkuihin.

Nyt jo ligniinistä on kehitetty litiumakkuihin sopiva raaka-aine kovahiili, joka on tutkimuksissa todettu monella tapaa paremmaksi kuin maaperässä yleinen hiilen muoto grafiitti. Kovahiilen ansiosta akuista voidaan tehdä aiempaa kestävämpiä, nopeammin ladattavia sekä ympäristöystävällisempiä. Siinä missä grafiittia tuotetaan synteettisesti öljyteollisuuden sivutuotteena tai kaivetaan maaperästä kiinalaisissa kaivoksissa, kovahiiltä saadaan sellunkeiton sivutuotteena eikä sitä varten siis tarvitse kaataa enempää puita. Kaiken lisäksi kovahiilestä valmistetuissa akuissa hiili pysyy tallessa vielä akun elinkaaren jälkeenkin, sillä tämä hiili voidaan esimerkiksi haudata maahan ilman haittavaikutuksia. Näin ollen alun perin puihin sidottu hiili pysyy tallessa akuissa, eikä vapaudu takaisin ilmakehään.

Biopohjaisten tuotteiden kysyntä tulee erilaisten innovaatioiden myötä räjähtämään tulevaisuudessa myös mm. erilaisten kemianteollisuuden tuotteiden, elintarviketuotannon, maataloustuotteiden, lääke- ja kosmetiikkateollisuuden, sekä energiateollisuuden osalta.
 

Luontokadon pysäyttäminen metsiä suojelemalla 

Suomi osallistuu omalta osaltaan sekä EU:n-, että YK:n biodiversiteettistrategioihin ja mikäli tutkimustieto osoittaa, että turvesuolle istutettu metsä kannattaa säästää eikä hyödyntää bioekonomiateollisuuden raaka-aineena, on istutapuita.fi sitoutunut toimimaan näin. Tulevien vuosikymmenten ilmastopolitiikka ja -teot tulevat määrittelemään koko ihmiskunnan tulevaisuutta merkittävästi, mikä vaikuttaa varmuudella myös tulevaisuudessa häämöttävään päätökseen metsiemme kohtalosta lasketun elinkaarensa päätöksessä. Emme poissulje mahdollisuutta muutoksiin metsänhoidollisissa toimintaperiaatteissamme kesken metsän elinkaaren, mikäli esim. biodiversiteettiä huomattavasti edistäviä toimenpiteitä (jotka eivät kuitenkaan heikonna kokonaishiilidioksidinsidontaa) tulee tietoisuuteemme. 

Olemme sertifioimassa kasvattamamme hiilinielut FSC-sertifikaatilla, jossa kolmas osapuoli auditoi metsien vastuullista kasvattamista ja vastuullisuuden takaavien toimenpiteiden suorittamista FSC:n asettamien standardien mukaisesti. Lisätietoja sertifikaatin käyttöönotosta tulossa myöhemmin. 

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]