Globaalien metsitysprojektien ongelmat heijastelevat suomalaiseen keskusteluun

Helsingin Sanomien jutussa Taimi on kovin laiha lohtu (30.7.2022) käsiteltiin globaalin päästökompensaatiomarkkinan problematiikkaa, keskittyen nimenomaan puiden istuttamiseen. Kolumnin otsikosta voi päätellä kirjoituksen tulokulman aiheeseen: siinä listattiin kyseenalaisia metsitysprojekteja taustoineen maailmalta.

Kirjoitus käsitteli paljon – ihan aiheestakin – monimuotoisuuden toteutumista metsitysprojektien yhteydessä, mutta sivuutti kokonaan mahdolliset ratkaisut ja niitä kehittävät tahot, jolloin lukijalle maalataan mielikuvaa koko alaa koskevasta monimuotoisuuskysymyksen sivuuttamisesta. Alalle mahtuu monenlaista toimijaa, niin kotimaassa kuin globaalisti, jotka toteuttavat kompensaatiota vielä toistaiseksi parhaalla näkemällään tavalla, joten palveluntarjoajien tehtäväksi jää luoda mahdollisimman aukoton ja toimiva ratkaisu, niin luonnon, kuin yritystenkin näkökulmasta.

Kompensaatiomielessä toteutettavien metsitysprojektien laaja kirjo jäi kirjoituksessa myös vähemmälle huomiolle, mikä on kuitenkin hiilensidonnan kannalta erittäin kriittinen asia – turvesoita metsittämällä ehkäistään kasvihuonekaasupäästöjen erittyminen ilmakehään, puustoon sitoutuvan hiilen lisäksi.

Tavoitteena monimuotoinen hiilinielu

Istutapuita.fi haluaa olla aktiivinen toimija luonnon monimuotoisuuden positiivisessa kehityksessä ja keskitämmekin enenevissä määrin fokustamme myös monimuotoisuuskysymyksiin hiilensidonnan rinnalla. Suomessa tehdään aiheen tiimoilta tärkeää tutkimusta eri tahojen toimesta, ja olemmekin avanneet keskusteluyhteyksiä eri tutkimusorganisaatioiden suuntiin, sillä pyrkimyksemme on olla kotimaisen kompensaatiomarkkinan edelläkävijä. Myös asiakkaat vaativat enenevissä määrin toimia hiilinielujen monimuotoisuuden ja vastuullisen kasvatuksen edistämiseksi. Teemme yhteistyötä mm. Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa, minkä lisäksi olemme käyneet alustavia keskusteluja Turun yliopiston kanssa monimuotoisuusyhteistyön aloittamisesta. Vastuullisen metsänhoidon istutusaloillamme takaa FSC-sertifikaatti.

Yhteisillä pelisäännöillä luodaan luotettavuutta koko alalle

Päästökompensaatio ei yksin ratkaise hiilidioksidin määrän kriittistä nousua ilmakehässä, mutta on erinomainen keino sitoa ilmakehään jo vapautunutta hiilidioksidia, yhdistettynä muihin ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Helsingin Sanomien jutussa listattiin epäonnistuneita metsitysprojekteja maailmalta, ja Suomeen kaivataankin myös kipeästi kompensaatiotoiminnan sääntelyä – näin vältetään mm. luonnonmonimuotoisuuden kannalta epäsuotuisat projektit. Vaikka alan standardit ovat vielä työpöydällä, voi jokainen alalla toimiva seurata neljää kompensaatiotoiminnan peruspilaria jo nyt, jotka ovat lisäisyys, pysyvyys, kaksoislaskennan välttäminen ja hiilivuotojen välttäminen. Voit lukea lisää artikkelistamme kompensaatiomarkkinan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä täältä.

Ota yhteyttä!

Haluatko selvittää, miten yrityksenne voi kompensoida hiilidioksidipäästöjään ja olla mukana hiilinieluprojektissamme? Lähetä sähköpostia Timolle  osoitteella timo@istutapuita.com tai soita 040 485 6607.

Yritys

Forest Gump Oy
Nousiaistentie 4 LT
00280 Helsinki
FINLAND

Laskutus

Verkkolaskuosoite: 003732031469
Operaattori:
Apix Messaging Oy

Operaattoritunnus: 003723327487

Toimitusehdot

Rekisteriseloste

 

Y-tunnus

3203146-9

Puhelin

+358 40 485 6607

Sähköposti

[email protected]